Voordelen Van Maercke Prefab

Ontdek hier meer over waarom Van Maercke Prefab nu de juiste keuze voor u is!

Prefab producten worden onder strikt gecontroleerde omstandigheden in onze fabriek vervaardigd. De fabrieksomgeving is industrieel efficiënt en biedt de ideale werkomstandigheden voor beton.

Prefab producten komen plaatsklaar op de bouwplaats aan zodat zij meteen op de daarvoor bestemde plaats kunnen worden gemonteerd. Dit maakt opslagruimte op de werf en onnodige manipulatie overbodig.

1. Bijzonder comfortabel

Beton bezit een grote thermische inertie waardoor seizoensgebonden temperatuurschommelingen beperkt blijven. Dankzij beton worden binnenruimtes als thermisch zeer comfortabel ervaren. Dit zorgt voor een aangenaam binnenklimaat om in te wonen of te werken.

Beton wordt gekenmerkt door zijn vermogen om geluiden en trillingen te dempen. Hierdoor levert het een bijdrage aan het geluidscomfort en is het een ideaal bouwmateriaal voor toepassing in industriële omgevingen.

2. Optimale bouwplanning

Aangezien de productie van prefab beton in de fabriek plaats vindt, moet op de bouwplaats zelf alleen nog de plaatsing worden verzorgd. Samen met de kortere bouwtijd op de werf, betekent dit een aanzienlijke besparing op de projectkost.

Gezien elementen van prefab beton vooraf worden vervaardigd, kunnen de ontwerpers en andere betrokken partijen alle verbindingsdetails en -voegen grondig bestuderen. Dat is een pluspunt op de bouwplaats. Prefab staat voor eenvoudige, gebruiksklare verbindingen die de bouwsnelheid opvoeren en het risico op fouten verminderen. Gebruik van prefab beton biedt meer flexibiliteit in toepassingen door de overspanningen die kunnen gehaald worden en de uitbreidingsmogelijkheden.

3. Brandveilig

Prefab constructies in beton vertonen een zeer goede brandweerstand en dus een hoge inherente brandveiligheid. Beton is een materiaal met een kleine warmtegeleiding, waardoor mits voldoende afmetingen en betondekking brandweerstanden tot 180 minuten en meer kunnen gehaald worden zonder extra bescherming. Bij brand blijft een constructie in beton zeer goed zijn vorm en stabiliteit behouden. Bovendien is beton ook geschikt om hevige schokken of zelfs een zware impact te kunnen weerstaan.

4. Extreem sterk en vormvast

Bij elke constructie is vormvastheid een essentiële vereiste en net hieraan voldoet beton perfect. Het blijft zowel zijn vorm als afmetingen en eigenschappen behouden over zijn hele levensduur.

5. Vrijwel onverwoestbaar

Een bouwwerk in beton is zo sterk en kwalitatief dat het een zekere eeuwigheidswaarde krijgt. Het is immers perfect bestand tegen negatieve klimatologische invloeden en het behoudt zijn karakteristieke eigenschappen in de loop van zijn levensduur. Ook chemische substanties en zuren krijgen er weinig vat op. De levensduur van beton kan tot 2000 jaar bedragen. Getuige daarvan zijn de talrijke goed bewaarde historische constructies.

6. Behoud vastgoedwaarde

Door de lange levensduur van beton, behoudt vastgoed in betonbouw haar waarde het langst in de tijd.

7. Duurzaamheid

Beton is een duurzaam product gezien zijn talrijke recyclage-mogelijkheden en energiebesparende eigenschappen. Alle benodigde grondstoffen zijn afkomstig van natuurlijke bronnen of recyclage. Deze materialen zijn voldoende beschikbaar en kunnen volledig worden herbenut.

Prefabbeton kan, zonder probleem voor de veiligheid, materialen bevatten zoals hoogovenslak (van de ijzer- en staalindustrie), producten die normaliter bij het afval terechtkomen en anders dus verloren gaan. Deze materialen kunnen de eigenschappen van prefabbeton zelfs verbeteren en kunnen gedeeltelijk ter vervanging van gewone cementsoorten worden benut.

Aan het einde van zijn levenscyclus, kunnen de elementen van prefabbeton volledig herbenut worden. Die bouwstoffen kunnen hergebruikt worden voor toepassing in vergelijkbare constructies. Bovendien is prefabbeton gemakkelijk recycleerbaar tot toeslagstof.

Ook vergt de productie van beton vrij weinig energie en worden bij Van Maercke productie- en hemelwater gerecupereerd. Afval, zowel tijdens het productieproces in de fabriek als tijdens de opbouw op de werf, wordt door de prefab vervaardiging tot een absoluut minimum herleid.