StructuurelementenGeprefabriceerde balken in gewapend en voorgespannen beton

Geprefabriceerde balken en kolommen in gewapend en voorgespannen beton kennen een ruim toepassingsgebied. 

Balken komen bijvoorbeeld in aanmerking voor funderingsbalken, liggers voor verdiepingen, dakbalken en lichtstraatbalken.

Kolommen in gewapend beton zijn ideaal om de verticale belasting van het dak, de ver­ diepingsvloeren en eventuele rolbruggen te dragen. Bovendien worden ze zodanig gedi­ mensioneerd dat ze optimaal bijdragen tot de horizontale stabiliteit van het gebouw.

Naargelang de toepassing geven we de balken een rechthoekige, L­-vormige of T-­vormige doorsnede.

Er zijn eveneens verschillende voorzieningen in de balken en kolommen mogelijk zoals:

  • Metalen ingietstukken voor de bevestiging van dakelementen, windverbanden, luifels, bovendakse wanden, enz...
  • Uitsparingen voor de doorvoer van techni­sche leidingen
  • Tandoplegging
  • Veiligheidsvoorzieningen voor de werf

De standaard productie is variabel van:

  • 10 cm tot 100 cm in de breedte
  • 5 cm tot 130 cm in de hoogte.

Uiteraard zijn er andere mogelijkheden en is elk project maatwerk voor ons.