Montage

Voor het lossen en monteren van de elementen wordt gebruik gemaakt van aangepaste hijstoestellen. De montage zelf gebeurt steeds volgens de meegeleverde montagetekeningen en wordt uitgevoerd door ervaren vaklui. Deze gaan met grote omzichtigheid te werk om mogelijke beschadigingen te vermijden tijdens het lossen en monteren. Vanzelfsprekend worden hierbij alle geldende veiligheidsvoorschriften in acht genomen, met een verscherpte aandacht voor opleggingen en verbindingen.

Montage